KoLibrići

Korčulanska baština

Natječaji su posvećeni različitim temama: PRIČE NAŠIH STARIH (2012.), FOLKLOR NAŠEG ZAVIČAJA (2013.), ZABORAVLJENI STARI PREDMETI (2014.), SVJETILJKE NAŠIH STARIH (2015.), IGRE I IGRAČKE NAŠIH STARIH (2016.), GOVOR NAŠEG ZAVIČAJA (2017.), NARODNI OBIČAJI NAŠEG ZAVIČAJA (2018.), GLAZBA NAŠEG ZAVIČAJA (2019.), OSOBITE PUČKE IZREKE (2020.), ŠTO SU JELI NAŠI STARI? (2021.), i KAKO SU SE ODIJEVALI NAŠI STARI (2022.), KORČULA U DOBA MARKA POLA (2023.).

Gradska knjižnica Ivan Vidali iz Korčule od 2012. godine nositelj je projekta Korčulanska baština. Projekt je dugoročan, a ostvaruje se u suradnji knjižnice i Turističkih zajednica Grada Korčule i Općine Lumbarda. Zamišljen je kao edukativno – kreativni model povezivanja nastavnog programa osnovnoškolaca s ustanovama u kulturi i turizmu na stvaranju kulturno-turističkog identiteta Grada Korčule. Cilj projekta je kroz literarno, likovno i dramsko izražavanje učenika, osvijestiti kod mladih važnost čuvanja korčulanskih tradicijskih i kulturnih vrijednosti.

Zavičajna baština, nezaobilazan je čimbenik u kulturno-turističkoj promociji lokalne zajednice. Korčula, kao turistička destinacija bogate kulturne baštine, ima dovoljno resursa koji  joj mogu osigurati prepoznatljivost na svjetskom turističkom tržištu. Na putu stvaranja  identiteta grada i otoka, izniman značaj ima čuvanje zavičajne građe i razvijanje svijesti o važnosti njena proučavanja i prezentacije. Knjižnica je, po prirodi svoje djelatnosti, mjesto gdje se takva građa prikuplja, obrađuje, čuva, popularizira i daje na korištenje, a turističkim zajednicama u interesu je kulturno- turistička promocija zavičaja.

Jednom godišnje, u vrijeme obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, organizatori raspisuju natječaj za najbolja likovna, literarna i dramska ostvarenja na zadanu temu s ciljem očuvanja korčulanske kulturne baštine.