KoLibrići

Pričom u sridu

U 2018. godini Gradska knjižnica Ivan Vidali, u suradnji s Dječjim vrtićem Korčula, započela je aktivnosti na realizaciji programa Pričom u sridu.

Svake srijede s početkom u 10 sati organizira se pričaonica za djecu vrtićke i predškolske dobe na kojoj se djeci čitaju odabrane slikovnice, prigodne ili poučne priče, nakon čega djeca raspravljaju o pročitanom, izražavaju svoje
mišljenje i stav ili vlastito kreativno nadahnuće pričom oblikuju likovno.

Cilj programa je popularizirati čitanje te poticati najmlađe korisnike da dolaze u Gradsku knjižnicu i koriste njene usluge.