KoLibrići

Učimo zajedno

Tijekom školske godine, po završetku nastave, osnovnoškolci svakodnevno dolaze u knjižnicu. Raspoređeni u manjim grupama, u raspoloživom prostoru dječjeg odjela i čitaonice, zajedno pišu i rješavaju domaće zadaće, pripremaju se za izlaganja, vježbaju za ispite iz različitih školskih predmeta. Knjižničarke im pomažu u pronalaženju potrebnih izvora znanja i informacija za uspješno rješavanje zadataka.

Cilj programa je učiniti djeci boravak u knjižnici što ugodnijim, a učenje zabavnijim i lakšim, povećati motivaciju za neformalnim učenjem i uspješnim rješavanjem postavljenog zadataka. Također, cilj je poticati ih na korištenje knjižnične građe i sigurnih mrežnih izvora kao pomoć u svladavanju školskog gradiva, popularizirati timski rad, razvijati komunikacijske vještine, njegovati suradnju i toleranciju, samostalno razmišljanje.